Profil AL KHIDMAH UNISNU JEPARA

AL KHIDMAH KAMPUS
Selayang Pandang
Jamaah Al Khidmah dideklarasikan pada tanggal 25 Desember 2005 di Semarang, Jawa Tengah. Pendiri perkumpulan ini adalah Hadratus Syaikh KH. Ahmad Asrori Al Ishaqy RA. Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Al fithrah Kedinding Surabaya sekaligus Mursyid Thoriqoh Qodiriyah Al Utsmaniyyah.

Dan pada tanggal 29 Oktober 2010, sehari selepas hari Sumpah Pemuda, di Café Teraccota Jalan Siliwangi Semarang, Dida Nagara Anwar Sadat, bersama 30 Mahasiswa dari 7 Perguruan Tinggi di Semarang menginisiasi berdirinya “AL KHIDMAH KAMPUS”

Nilai pokok ajaran dan Harapan
Kehadiran Al Khidmah Kampus adalah harapan baru bagi pengembangan Al Khidmah kedepan.
Terutama untuk meneruskan cita-cita Pendiri Al Khidmah, yakni menjadikan Al Khidmah
sebagai Oase Dunia, baik secara amaliah maupun ilmiah.

Nilai pokok ajaran Al Khidmah adalah terwujudnya para akademisi dan mahasiswa yang:
1. Mau bersama-sama berdzikir kepada Allah SWT
2. Mau bersama-sama duduk bersholawat kepada Rosulillah SAW.
3. Mau bersama-sama, berkumpul untuk mendoakan kedua orang tua, para pemimpin,
para dosen pendidik, para pahlawan, para guru hingga Rasulullah SAW; mau bersama-sama
saaling mendoakan agar terwujud kesejahteraan lahir dan bathin, diberi keselamatan baik
didunia maupun diakhirat.
4. Mau berjuang meneruskan cita-cita para Salafuna as-sholih.

Aktivitas Al Khidmah, sesungguhnya dapat diuraikan dalam 3 elemen utama:
1. Kemampuan Menyelenggarakan Majlis
2. Kemampuan Mengisi Majlis.
3. Kemampuan Menggerakkan Organisasi.
Elemen ketigaini yang harus dipersiapkan dengan sangat baik. Karena ini menyangkut
perencanaan jangka sangat panjang dan sangat luas, yaitu Al Khidmah harus menjadi
OASE DUNIA & ISTIQOMAH ILA YAUMIL QIYAMAH.(*)

0 Comments